maandag 15 december 2014

ANNE DIJKSTRA EN BOO VAN DER VLIST: ACHTER DE SCHERMEN

DIT IS KUNST: Jullie zijn in 2013 afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie met het project Kunst in Werking.  Jullie afstudeerproject bestond onder meer uit een reeks interviews. In de interviews vroegen jullie mensen uit het bedrijfsleven en de politiek naar hun kijk op kunst en mensen uit de kunst naar hun kijk op de mogelijke functie van kunst bij het oplossen van maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Het leek erop alsof jullie je opmaakten om kunst te gaan gebruiken als een instrument in het bedrijfsleven en het bestuur. Wat is daar anderhalf jaar later van terecht gekomen?

ANNE DIJKSTRA EN BOO VAN DER VLIST: Er is anderhalf jaar na ons afstuderen minder van terecht gekomen dan wij hadden gehoopt. Dit klinkt in eerste instantie als iets negatiefs, maar wij hebben 'achter de schermen' wel degelijk ontwikkelingen meegemaakt. Zo hebben we gesprekken gevoerd met mogelijke opdrachtgevers, opdrachten geformuleerd en projectplannen geschreven.  We zijn er achter gekomen dat het zo gemakkelijk nog niet is. Het is namelijk niet zo dat bedrijven op je zitten te wachten. Er zijn maar weinig bedrijven, als ze er überhaupt al zijn, die bij organisatieveranderingen eraan denken om kunstenaar in te zetten.  Dit vergt dan ook veel uitleg in de vorm van gesprekken, 'out of the box thinking' en vertrouwen. We weten na anderhalf jaar een stuk beter wat we wel en niet moeten doen en wat voor soort opdrachten bij onszelf als kunstenaars passen. Nu kunnen we ook wat concreter zijn en vertellen dat we enthousiast beide aan een opdracht begonnen zijn! Boo is naast haar twee masters begonnen met een project bij een woningcorporatie en Anne is aan het de slag gegaan bij de Rabobank. 

DIT IS KUNST: Denken jullie dat de toekomstige ontwikkelingen een andere soort kunst en een ander soort kunstenaar zullen opleveren?

ANNE DIJKSTRA EN BOO VAN DER VLIST: Dit zal liggen aan de kunstenaars zelf. Wij geloven hier in, maar niet iedereen hoeft op deze manier te werk te gaan. En of dit dan vervolgens de stempel 'Kunst" zal krijgen vinden wij voor ons werk niet interessant. Wel is het volgens ons belangrijk om als kunstenaar die positie in te nemen in het bedrijfsleven en binnen maatschappelijke vraagstukken. Of dit voor de kunstwereld dan nog kunst is, tja… 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.